Ei võeta vastu

Ettevõte ESTMETEX ei võta vastu:

  • kalmistu mälestusmärgid, plaadid, piirded, ikoonid, ristid või nende osad eraisikutelt;
  • elektrijuhtmed, telekommunikatsioonijuhtmed vastavalt kehtivatele õigusaktidele;
  • raudteerööpad eraisikutelt;
  • teemärgid eraisikutelt;
  • kanalisatsioonikaevuluugid eraisikutelt;
  • plahvatusohtlikud esemed, sealhulgas laengud, granaadid, miinid, hülsid, laetud padrunid jms;
  • gaasi, tuletõrje ja muud tüüpi balloonid, mis sisaldavad ohtlikke gaase ja keemilisi aineid;
  • trafojaamad ning samuti trafojaamade erinevad osad eraisikutelt;